In het Bouwjournaal lazen omwonenden (tijdens de voorbereidingen en de bouw) wekelijks een overzicht van aanstaande werkzaamheden.

Archief Bouwjournaals